Despre noi

”Singura facultate de acest profil din țară!”

Ştiinţa reprezintă cunoaştere organizată. Înţelepciunea reprezintă viaţa organizată.”

Immanuel Kant

Prezentare

+28

Ani de Știință

Facultatea de Biotehnologii este singura facultate de stat cu profil biotehnologic din ţară şi cu toate specializările acreditate A.R.A.C.I.S.

Ce sunt biotehnologiile?

Orice aplicație tehnologică care utilizează sisteme biologice, organisme vii, sau derivate ale acestora, pentru a crea sau
modifica produse sau procese în scopuri bine determinate.

Utilizarea integrată a biochimiei, microbiologiei și ingineriei în scopul obținerii unei aplicații tehnologice industriale, cu ajutorul microorganismelor, culturilor de celule și a părților componente a acestora.

Biotehnologiile sunt folosite încă din antichitate, pentru producerea și conservarea de alimente precum pâinea, brânza, vinul, berea.

Deşi manipularea genetică s-a produs în vremurile moderne recente, când în 1980 s-a descoperit că anumite gene pot fi schimbate între organisme diferite, biotehnologia stă la baza unor procese şi reacţii chimice care au loc de mii de ani și sunt specifice organismelor vii, precum transformarea strugurilor în vin, a grâului în pâine şi a laptelui în brânză. Prin urmare, biotehnologia, considerată azi interfaţa dintre biologie şi tehnologie, studiază modul de dezvoltare al celulelor şi al moleculelor cu scopul de a produce diferite produse necesare omului.

Chiar dacă mărimea unei celule vii din organismul uman este de ordinul unei miimi de milimetru și cântăreşte mai puţin de o milionime de gram, ea ascunde nenumărate procese, care nici măcar pe durata unui minut nu pot fi surprinse în toată complexitatea lor. Totuşi, tehnologiile actuale, capabile să opereze la dimensiunea macromoleculelor, au permis pătrunderea în interiorul acestor procese de mare rafinament din interiorul celulelor.

Considerată ştiinţa viitorului, biotehnologia este şi industria cu cel mai mare potenţial pentru inovare. Întrucât se ocupă cu o parte din necesitățile de bază ale societății, domeniul biotehnologiei beneficiază de un sprijin deosebit din partea sectorului public. Astfel a ajuns să aibă un impact decisiv în ameliorarea vieţii vegetale, animale şi umane, dar și în combaterea foamei în anumite regiuni ale lumii.

Biotehnologiile moderne au aplicabilitate în diverse domenii

 • Agricultură
 • Mediu
 • Industria alimentară
 • Industria farmaceutică
 • Producție industrială
 • Medicină

Pregătiţi pe baza unor programe armonizate cu cele ale instituţiilor de învăţământ din Uniunea Europeană, absolvenţii ciclului de licență primesc titlul de inginer biotehnolog.

Istoric

Înfiinţată în anul universitar 1994-1995 în cadrul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din Bucureşti, Facultatea de Biotehnologii pregăteşte ingineri biotehnologi, ce îşi pot desfăşura activitatea într-o multitudine de sectoare practice precum industria farmaceutică, industria prelucrării produselor de origine vegetală şi animală, în domeniul protecţiei mediului și al asigurării calității produselor agroalimentare, dar şi în învăţământ și în institute de cercetare ştiinţifică.
 
Profesionalismul, pasiunea pentru dezvoltarea biotehnologiei şi respectul faţă de mediul înconjurător sunt câteva dintre principalele valori care ne definesc. Şi pentru că oamenii care au valori comune au de cele mai multe ori şi țeluri comune, ne bucurăm să împărtăşim experienţa acumulată de-a lungul anilor, prin centre și proiecte de cercetare naţională şi internaţională, sprijinindu-i pe cei care vor să contribuie mai departe la dezvoltarea domeniului biotehnologiei. Studenţii facultăţii pot fi selectaţi pentru stagii de perfecţionare, de cercetare ştiinţifică, de practică sau de muncă în ţări europene cum ar fi Anglia, Spania, Germania, Franţa sau în Statele Unite ori Japonia.
 
Biotehnologia reprezinta un domeniu de vârf, atât pentru învățământul superior, cât și pentru cercetarea științifică. Utilizarea metodelor biotehnologice în cercetarea științifică a permis numeroase realizări în biologia vegetală, animală și umană și continuă să ofere noi mijloace și metode de ameliorare a calității vieții pe Pământ, având, în același timp, o contribuție decisivă la protejarea mediului înconjurător.
 
Deși este relativ tânără, Facultatea de Biotehnologii a cunoscut o dezvoltare rapidă, realizând acumulări cantitative și calitative atât în planul resurselor umane cât și al bazei materiale. Strategia facultății are ca principale obiective crearea mijloacelor necesare asigurării unui învățământ de calitate, pe baza căruia să formeze competențe naționale în domeniile și specializările care fac obiectul programelor de învățământ. 

Organigrama și structura comisiilor

Organigrama facultății poate fi vizualizată mai jos.

Membrii comisiei

 • Prof. univ. dr. Narcisa Băbeanu – Președinte
 • Sef.lucr. dr. Cătălina Voaideș – membru
 • Sef. lucr. dr. Mihaela Drăghici – membru
 • Student – Jașcu Luminița Felicia – membru
 • Masterand – Obreja Cristina – membru

Evaluare instituțională

Biotehnologii agricole